Ochrana osobních údajů

1. Stručná ochrana údajů

Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji při
návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být
osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o
ochraně údajů pod tímto textem.

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?
Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v potisku
této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Mohou to být například data,
která zadáte do kontaktního formuláře.
Naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. Jedná se především o
technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba návštěvy stránky). Tato data
se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co používáme vaše data?
Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytování webových stránek. K analýze
chování uživatelů lze použít i jiná data.

Jaká práva k vašim údajům máte?
Máte právo dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů kdykoli
zdarma. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli
další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v
potisku. Máte také právo podat stížnost u odpovědného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran
Při návštěvě našeho webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování. To se děje především
u souborů cookie a u tzv. analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno
anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete namítat nebo
jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o
ochraně údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatelé této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi
osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto
prohlášením o ochraně údajů.
Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí
kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaká data
shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít
bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Poznámka pro odpovědný subjekt
Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na této webové stránce je:
OBelektro s.r.o., tř. Budovatelů 3069/122, 434 01 Most
Telefon: 604222943
E-mail: info@obelektro.com 

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními o
účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e. -Mail adresy nebo podobné)
rozhoduje.

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete
kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-mail . Zákonnost zpracování údajů
provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na to, aby data, která zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při
plnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně ve společném strojově čitelném formátu. Pokud
požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, dojde k tomu pouze v případě, že je to
technicky proveditelné.

Informace, blokování, mazání
V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených
osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na
opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních
údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

Námitky proti reklamním e-mailům
Tímto protestujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci imprintové povinnosti pro
zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně
vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako
jsou spamové e-maily.


3. Úředník

Pro naši společnost jsme jmenovali úředníka pro ochranu údajů.
Bc. Oldřich Brož tř. Budovatelů 3069/122, 434 01 Most
Telefon: 604222943
E-mail: info@obelektro.com


4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies
Některé webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné
viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a
bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uloženy v prohlížeči.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po vaší návštěvě budou
automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto
soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.
Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informovali o nastavení cookies a povolili cookies pouze v
individuálních případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali
automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být
funkce tohoto webu omezena.
Cookies, které jsou vyžadovány k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování
určitých funkcí, které požadujete. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro
technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory
cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o
ochraně údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů
protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího
formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování dotazu a v
případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu.
Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-
mail . Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Data, která jste zadali v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nevyžádáte vymazání, nezrušíte
svůj souhlas s ukládáním dat nebo již nebude použit účel uložení dat (např. po zpracování vaší
žádosti). Povinná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.
Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje).

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro založení,
obsah nebo změnu právního opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o
používání našich webových stránek (údaje o použití), pokud je to nezbytné pro umožnění nebo
vyúčtování uživatele za používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního
vztahu odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.